1.
พิชญ์พิบุลต, เทียมพิทักษ์น, ธรรมเกื้อกูลน. การประยุกต์ใช้โกลด์เดนบอล อัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ในรูปแบบที่มีการใช้ยานพาหนะร่วมกันระหว่างของบริษัท และการจัดจ้าง. Panyapiwat Journal [Internet]. 31Aug.2016 [cited 21Aug.2019];8(2):41-0. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65646