การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตชีวมวลอัดแท่งระหว่างแบบ D-type กับ R-type

Main Article Content

พงศกรณ์ เทพษร ธนวัฒน์ ศรีรักษา

Abstract

การผลิตชีวมวลอัดแท่งจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราโดยใช้เครื่องผลิตแบบแผ่นอัดทั้งในแบบ D-type และ R-type ศึกษาในเรื่องอัตราการป้อนขี้เลื่อย, ปริมาณการผลิตชีวมวลอัดแท่ง และประสิทธิภาพการเปลี่ยนขี้เลื่อยเป็นชีวมวลอัดแท่ง จาก การผลิตชีวมวลอัดแท่งจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราโดยใช้เครื่องผลิตแบบแผ่นอัดทั้งในแบบ D-type และ R-type ศึกษาในเรื่องอัตราการป้อนขี้เลื่อย, ปริมาณการผลิตชีวมวลอัดแท่ง และประสิทธิภาพการเปลี่ยนขี้เลื่อยเป็นชีวมวลอัดแท่ง จาก
ผลการทดลองพบว่าอัตราการป้อนขี้เลื่อยของเครื่องแบบ D-type และ R-type คือ 12 และ 15 kg/h/kW-h ตามลำดับ ปริมาณการผลิตชีวมวลอัดแท่งของเครื่องแบบ D-type และ R-type คือ 9.6 และ 13.5 kg/h/kW-h ตามลำดับ และประสิทธิภาพการ
ผลิตชีวมวลอัดแท่งของเครื่องแบบ R-type มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบบ D-type 14%

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย