Return to Article Details การเปรียบเทียบปริมาณแอนโธไซยานิน ในแคลลัส กลีบดอก และใบอ่อน ของต้นกุหลาบหนู Download Download PDF