Return to Article Details การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ในแผนกอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Download Download PDF