วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ)
เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนงต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Police Nursing College (Police Nurse Alumni Association)
492/1, Henry-Dunant Road, Patumwan, Bangkok, 10330, Thailand
Tel & Fax: +66 2 2510253
E-mail: journal@nursepolice.go.th

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
บรรณาธิการ
ภาควิชาหลักการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
Phone 02-2510253, 08-9009-4538

Support Contact

พันตำรวจตรี อภิสิทธิ์ ตามสัตย์
Phone 02-2510253,09-8915-4519