วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ)

เลขที่ 492/1 ถนน อังรีดูนงต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

 

Police Nursing College, Police Nurse Alumni Association,

492/1, Henry-Dunant Road, Patumwan, Bangkok,

Thailand 10330.

Tel & Fax: +66 2 2510253

E-mail: journal@nursepolice.go.th

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
บรรณาธิการ
ภาควิชาหลักการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
Phone 02-2510253, 02-2076083

Support Contact

พันตำรวจตรี อภิสิทธิ์ ตามสัตย์
Phone 02-2510253,09-8915-4519