บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการ แถลง

Abstract


บทบรรณาธิการแถลง

Full Text:

PDF


Indexed in tci


วารสารพยาบาลตำรวจ โดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล

สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-mail: journal@nursepolice.go.th

ติดต่อปัญหา การส่งบทความ/งานวิจัยเข้าสู่ระบบในวารสารพยาบาลตำรวจได้ที่เบอร์ 098-915-4519 (ว่าที่ พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ฯ)