สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Principal Contact

นายกฤษฎา แสนบัวคำ
Editor
Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University
Phone +66 8 9944 8023

Support Contact

นางสาวสุลาวัลย์ กุดวิสัย
Phone +66 9 2705 2943