สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
Editor in chief
Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University
Phone 0946398978

Support Contact

นางสาวสุลาวัลย์ กุดวิสัย
Phone +66 9 2705 2943