สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000เบอร์โทรศัพท์ : 042-835223-8 ต่อ 41141-2 / 042-808000 ต่อ 51143Fax : 042813061E-mail : research_lru@hotmail.comWebsite : https://www.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lruFacebook : www.facebook.com/lruresearch

Principal Contact

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Phone 042-835223-8 ต่อ 41141-2

Support Contact

กองบรรณาธิการวารสาร
Phone 042-835223-8 ต่อ 41141-2