ฝึกซ้อมกีตาร์อย่างไรให้ได้ผล ตอนที่ 1

Main Article Content

วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์

Abstract

สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อม: การซ้อมที่ดีนำไปสู่การแสดงที่ดี ในทางกลับกันการแสดงที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เกิดมาจากการฝึกซ้อมที่ไม่ม่ีประสิทธิภาพเช่นกัน (Ricardo Iznaola; On Practicing) แสดงให้เห็นว่าการฝึกซ้อมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อาจจะสำคัญมากกว่าการแสดงคอนเสิร์ตเสียด้วยซ้ำ คำพูดที่กล่าวนี้ดูเหมือนจะเป็นวลีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการดนตรี แต่นักดนตรีที่มีความสามารถโดดเด่นก็ยังมีให้เห็นได้ไม่มากนัก คำถามที่น่าสนใจคือ เมื่อเราทราบถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมแล้ว ทำไมนักดนตรที่ีเก่งจึงยังมีจำนวนไม่มากนัก ถ้าเทียบกับจำนวนผู้เล่นดนตรีทั้งหมด มีความเป็นไปได้ว่านักเรียนดนตรีหลายคนมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการฝึกซ้อม ทำให้ผลที่ออกมาไม่เป็นตามที่ต้องการ คำถามที่ตามมาคือ แล้วอะไรคือหลักหรือต้นแบบของการฝึกซ้อมที่ดีที่มีประสิทธิภาพ

Article Details

Section
Academic Article

References

1. Glise, A. (1997). Classical Guitar Pedagogy: A Handbook for Teachers. Missouri: Mel Bay Publications, Inc.
2. Iznaola, R. (1997). Kitharologus: The Path To Virtuosity. Missouri: Mel Bay Publications, Inc.
3. Iznaola, R. (2001). On Practicing: A manual for students of guitar performance. Missouri: Mel Bay Publications, Inc. http://www.tar.gr/en/content/content/print.php?id=392
4. Tennant, S. (1995). Pumping Nylon. California: Alfred Pub. Co.