เพลงเเฟตไทม์ (Fat Time) โดย ไมล์ สเติร์น (Mike Stern)

Main Article Content

เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร

Abstract

ผลงานเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม The Man With The Horn ของ Miles Davis (1926 - 1991) ออกในปี 1981 ค่าย Columbia ในอัลบั้มนี้มีนักดนตรีดังนี้ Miles Davis-Trumpet and Arrangement; Robert Irving (1953-Present) Synthesizer and Piano; Mike Stern (1953- Present) Guitar; Bill Evans (1958-Present) Soprano Saxophone; Al Foster (1944-Present) Drums; Marcus Miller (1959Present) Bass; Barry Finnerty (1951-Present)Guitar; Sammy Figueroa-Percussion; Randy HallBackground Vocals อัลบั้มนี้ Mike Stern ได้ร่วมเล่นแค่เพลงเดียวคือเพลง Fat Time เพลงแรกของอัลบั้มนี้มีความยาวทั้งหมด 9.56 นาที เพลงที่เหลือจะเป็นผลงานของ Barry Finnerty แต่ Mike Stern เล่นเพลงเดียว ก็ทำให้มีชื่อเสียงจากเพลงนี้อย่างแพร่หลาย อุปกรณท์่ีใช้จะเป็นกีต้าร์ Fender Telecaster ท่ี่เป็นกีต้าร์ลำตัวตัน (Solid Body) ซึ่งจะแตกต่างจากกีต้าร์ที่มีลำตัวกลวง (Hollow Body) ซึ่งกีต้าร์ลำตัวประเภทนี้ นักกีต้าร์แจ๊สนิยมนำมาใช้เล่นกันอย่างแพ่รหลาย Mike Stern ได้ ใช้กีต้าร์ Fender Telecaster อยู่หลายปีก่อนที่ปัจจุบันจะเปลี่ยนมาใช้กีตาร์ยามาฮ่า (Yamaha) รุ่นของตัวของ Mike Stern เอง และอุปกรณ์สร้างเสียงประเภท Distortion หรือ Overdrive ซึ่งจะทำให้เสียงกีต้าร์สามารถทำเสียงที่ค้างยาวได้มากขึ้น (Sustain) และประเภทที่ให้เสียงกังวาน (Chorus) อุปกรณ์ประเภทนี้นิยมใช้ในดนตรีร็อคเป็นส่วนมาก และ ใช้สายกีต้าร์แบบปรกติไม่ได้ใช้แบบสายพันเรียบ (Flat wound) ที่นักกีตาร์แจ๊สนิยมใช้ที่จะให้ลักษณะของเสียงทุ้มกว่าสายแบบปรกติ

Article Details

Section
Academic Article

References

1. ณัชชา พันธุ์เจริญ. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2551.
2. ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ. ฤาจะร้อนแรงเท่าแจ๊ส. กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2545.
3. ____ . ฤาจะอ่อนหวานปานแจ๊ส. กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2545.
4. สิเหร่. แจ๊สวิถี ขบวนการ 2 (Jazz-Rock Fusion). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2552.
5. Miles Davis. The Man With The Horn. Columbia:1981 [ CD]
6. Levine, Mark. The Jazz Thoery Book. Petaluma, CA: Sher Music,1995.
7. Gridley, Mark C. Jazz Styles History and Analysis. New Jersey, Prentice-Hall 2000.
8. Ricker, Ramon. Pentatonic Scales for Jazz Improvisation. Miami, Columbia Pictures Publications 1976.