วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Romphruek Journal Research and Development, Krirk University 3 Soi Ramintra, Ramintra Rd., Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

Email : romphruek.kru@gmail.com

Principal Contact

บรรณาธิการวารสาร
Editor in chief
มหาวิทยาลัยเกริก
Phone 0-2552-3500-9

Support Contact

มณี ใคร่พิทยา
Phone 025523500-9:402