วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

2016-12-22

RJKru

วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

Romphruek Journal,  Research and Textbook Production Center, Krirk University

3 Soi Ramintra 1, Ramintra Rd., Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

Tel. 025523500-9 ext 402

e-mail : romphruek.kru@gmail.com

 

卷 37 编号 1 (2019): January - April 2019

Education Sports and Society : The World Without Borders

已出版: 2019-04-30

##journal.viewAllIssues##