[1]
เดชาบูรณานนท์บ., สิทธิวาณิชย์กุลช., แซ่ตั้งช., ภานุมาตรัศมีพ., โฉมแก้วอ., and จันทร์ฉายอ., “Patterns of Tie-Ins and Viewers’ Perception in Club Friday The Series 7”, Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, vol. 4, no. supplement, pp. 70-81, Dec. 2018.