จาก LEGO ถึง “เมืองมัลลิกา” จาก “เรื่องเล่น” สู่ “เรื่องจริง”

Main Article Content

พิเชฐ แสงทอง

Abstract

ชายช่างไม้ผู้หนึ่งฐานะยากจน เห็นลูกไม่มีของเล่นจึงใช้ทักษะในอาชีพของตนเองทำของเล่นให้ลูก และนี่คือที่มาของ" ตัวต่อ"ที่เรารู้จักกันในนามของLEGO ที่ก่อตั้งขึ้นโดย Ole Kirk Christiansen


เขาคือพ่อผู้ยากจนไม่มีเงินซื้อของเล่นให้ลูกผู้นั้น


OIe เป็นชาวเดนมาร์ก ของเล่นตำต่อชนิดนี้จึงเรีอกได้ว่ามีสัญชาติเดนมาร์ก  ของเล่นชิ้นแรกของเขาคือ The Duck ซึ่งเป็นเพียงเป็ดไม้ที่ยังถอดประกอบเป็นตัวต่อไม่ได้เหมือนกับ LEGO ที่เราเห็นหลังๆ จากนั้นมา


การกลายเป็นตัวต่อจึงเรียกได้ว่าเป็นพัฒนาการขั้นแรกของ LEGO นั่นเอง 


ต่อมาเมื่อมันถูกมองว่าของเล่นไม่ใช่แค่เป็นของเล่นสนุกเฉยๆ  แต่ควรเป็นของเล่นที่จะช่วยสร้างทักษะ และเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เล่น


LEGO จึงยกฐานะตัวเองมาเป็น LEGO EDUCATION

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ