ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นไทยลูกจีนนับถือศาสนาพุทธ พิจารณาประวัติศาสตร์ภาคใต้จากสองเหตุการณ์ที่บ้านดอนต้นทศวรรษ 2470

Main Article Content

เอกพล มโนสุนทร

Abstract

ตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่ 5 ผู้ที่ค้นคว้าประวัติศาสตร์เมืองถลางและประวัติของคุณหญิงจัน ส่วนใหญ่เชื่อถือข้อมูลจาก“ประชุมพงศาวดารภาค 2 พงศาวดารเมืองถลาง พ.ศ. 2457” ซึ่งกล่าวว่า “มารดาคุณหญิงจันเป็นแขกเมืองไทรชื่อหม่าเสี้ยลูกมะหุมเฒ่า” (ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2457, น. 56-57) แต่ปัญหาใหญ่คือ พงศาวดารเมืองถลางซึ่งเป็นเรื่องแต่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ล่วงเลยมานานแล้ว ทางวิชาการถือเป็นหลักฐานทุติยภูมิซึ่งมีความน่าเชื่อถือต่ำ สำหรับปัญหาสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบคือ ทำไมไม่มีหลักฐานชิ้นที่สองทั้งของไทยและต่างประเทศ ที่ยืนยันว่าหม่าเสี้ยเป็นแขกมุสลิม   ปัจจุบันในจังหวัดภูเก็ตมีการขยายผลว่าคุณหญิงจันน่าจะเป็นมุสลิมโดยอ้างอิงว่าหม่าเสี้ยเป็นมุสลิม ทั้ง ๆ ที่ไม่มีหลักฐานทางวิชาการมารับรอง  

Article Details

Section
บทความพิเศษ