เรื่องเล่าประวัติศาสตร์บาดแผล ชาวยุโรปขะโมยศพพระนาบี (ซ.ล.)

Main Article Content

สมาน อู่งามสิน

Abstract

"ชาวยุโรปขะโมยศพพระนาบี (ซ.ล.)" เป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์บาดแผลโดยผู้เขียนที่ใช้นามปากกา "น.แห่งแมนไทย" ในหนังสือ "แสงสว่างแห่งอิสลาม" ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ และเป็นฉบับเมาลิดินนาบี (ซ.ล.) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๓๖๙ จัดพิมพ์โดยคณะเยาวชนอิสลาม สี่แยกมหานาค กรุงเทพฯ

Article Details

Section
บทความพิเศษ