สีสันของความศรัทธา: เรือพระโคกโพธิ์ในปัจจุบัน

Main Article Content

สมปอง มุกดารัตน์

Article Details

Section
ลานวัฒนธรรม