ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์

2018-08-16

Banner_invie.jpgกองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิชาการ-วิจัย บทความปริทัศน์ บทความสารคดี และบันเทิงคดีเกี่ยวกับบริบทภาคใต้ โดยสามารถส่งเข้ารับการพิจารณาได้ตลอดปีมายังกองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล โดยส่งผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO) เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/login

Vol 39 No 2 (2018): ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2561

Published: 2018-09-17

View All Issues

สามารถสืบค้นวารสารรูสมิแลฉบับย้อนหลังในฐานข้อมูล OJS (Open Journal Systems) ได้ที่ http://kaekae.oas.psu.ac.th/rlej/archive.php 

Indexed in tci