เผยแพร่แล้ว: 2019-09-03

การยืดอายุการใช้งานของเพลาใบจักรด้วยกรรมวิธีการเชื่อมโดยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์

ศิวะ สิทธิพงศ์, ประวิทย์ โตวัฒนะ, อำนวย สิทธิเจริญชัย, ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์, ประภาศ เมืองจันทร์บุรี

1-6

หนู: พาหะนำโรคที่สำคัญทางการแพทย์

นพคุณ ภักดีณรงค์, ญาณิศา นราพงษ์

55-65

การเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในจังหวัดสกลนคร

ครองใจ โสมรักษ์, ณัฐพงษ์ วงษ์มา, อังคณา เทียนกล่ำ

77-85

Histological organization of head skin in the female Devario regina (Fowler, 1934),

Sinlapachai Senarat, Jes Kettratad, Piyakorn Boonyoung, Watiporn Yenchum, Pisit Poolprasert, Wannee Jiraungkoorskul

136-143

คุณสมบัติทางเคมี กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากแคนตาลูป 4 สายพันธุ์

วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา, เกษดาวรรณ พลขันธุ์, จุรีมาศ แก้วเกษร, ธิดารัตน์ จันดอนแดง, กมลลักษณ์ นันทฤทธิ์, กนกพงษ์ บัวพัฒน์

187-196

การใช้กระติกน้ำสุญญากาศเป็นแคลอริมิเตอร์อย่างง่าย เพื่อหามวลโมเลกุลของสารประกอบจากสมบัติคอลลิเกตีฟ

เกษศิรินทร์ พลหาญ, มะลิวรรณ อมตธงไชย, สุภาพ ตาเมือง, ปุริม จารุจำรัส, เสนอ ชัยรัมย์

197-205