เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาสถิติ

กำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

EDITORIAL BOARD

2015-07-15

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

Vol 28 No 1 (2019): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-27

LOCAL STABILITY AND GLOBAL STABILITY OF MATHEMATICAL MODEL WITH INTERACTION BETWEEN INFLUENZA A AND INFLUENZA B IN THAILAND

พันธนี พงศ์สัมพันธ์, อนุสิทธิ์ ชำนาญ

32-51

Inhibition of Phytophthora parasitica by Antagonistic Molds from Soil’s Kuiburi Subdistrict, Prachuap Khiri Khan Province

วนิดา ชื่นชัน, สุกันยา รักษาสระน้อย, สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์, วรรณกร กิจจะ

52-64

Pharmacokinetics of Tannins

พิมพ์สุมน เจียมบุญศรี

1-14

Non-linear isotropic elastic solid constitutive equations

ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

65-84

Nonlinear constitutive equations for polymeric liquids

ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

85-108

View All Issues

Indexed in tci