โดยผู้ส่งต้องลงทะเบียนผ่านระบบก่อน  หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อได้ที่

puntani@gmail.com