กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Division of Research Supprt and Development, Khamriang Sub-district, Kantharawichai District, Maha Sarakham Province 44150

Principal Contact

Preecha Prathepha
Dr.
Faculty of Technology Mahasarakham University Kantarawichai District Maha Sarakham province 44150

Support Contact

Pichaya Chowtivannakul
Phone 043-754416