กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินแบบเสริมพลัง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF