การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่

Main Article Content

วริญทร เจนชัย จิติมนต์ อั่งสกุล ธรา อั่งสกุล

Abstract

ในปัจจุบัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทย ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีสูงถึง 74% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือทำความเสียหายให้กับโทรศัพท์ได้ บทความนี้จึงได้นำเสนอ การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากการโจมตีผ่านระบบบลูทูธ โดยนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของบลูทูธ เช่น การระบุตัวตน และการเข้ารหัส เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย และการประเมินการบุกรุก โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หลากหลายยี่ห้อและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกันในการทดลอง ผลลัพธ์ของการทดลองแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่สามารถถูกโจมตีได้ โดยที่ผลกระทบของการบุกรุกจะมีตั้งแต่การขโมยข้อมูลรายชื่อจนถึงการใช้โทรศัพท์ของเหยื่อในการโทรออกได้เลย

Keywords

Article Details

Section
Academic Article