กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF