กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF