กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยองค์ประกอบสำคัญเพื่อการฟื้นฟูเด็กเยาวชนผู้กระทำผิด โรงเรียนประเภทพักอาศัย: กรณีศึกษาในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF