กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่นำไปสู่ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กรในประเทศไทย กรณีศึกษา: ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบินของสนามบิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF