กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน ในเขตพื้นที่ชนบทจังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF