กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การดำรงอยู่ของผ้าทอไทลื้อในจังหวัดเชียงราย : บทวิเคราะห์เศรษฐกิจวัฒนธรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF