กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน เขตภาคเหนือตอนบน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF