กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการบริหารงบประมาณที่มีต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF