กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างชุดการสอนเรื่องคอร์ดรายวิชาเปียโนชั้นต้น กรณีศึกษา :โรงเรียนบ้านดนตรีลำปาง จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF