กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นถิ่นล้านนา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF