กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงทศวรรษ 1920 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF