กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์กลวิธีการแปลบทภาพยนตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่องThe Empresses in the Palace (ราชวงศ์เฉินฮ่วน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF