กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF