กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยการจัดการสาธารณสุขส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF