กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของธุรกิจเช่าซื้อในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF