กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีผลจากการจัดระเบียบสถานบันเทิง ในเขตตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF