กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำแท้งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF