กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการค้าชายแดน : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF