กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการจัดการตนเองของชุมชนจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF