กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF