กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำองค์กรและการจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF