วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการตีความบทเพลงมายด์ฟูลลิชฮาร์ทโดยบิลล์ อีแวนส์

เนื้อหาบทความหลัก

อดิเรก เกตุพระจันทร์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการตีความบทเพลงมายด์ฟูลลิชฮาร์ทโดยบิลล์ อีแวนส์ จากผลงานชุดวอลซ์ฟอร์เดปบี และชุดเทิรน์เอาท์เดอะสตาร์: เดอะไฟนอล์วิลเลจแวนการ์ด โดยมีขอบเขตของการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เสียงประสาน จังหวะ การพัฒนาทำนอง การเล่นประกอบ รวมถึงใช้เทคนิคในการบรรเลงเปียโนต่างๆ ที่สอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลง

จากการวิจัย ด้านเสียงประสาน พบว่าผลงานทั้งสองชุดใช้คอร์ดที่มีโน้ตพื้นต้น และไม่ระบุโน้ตพื้นต้นประเภทคอร์ดเสียงกัด รวมถึงคอร์ดทบเจ็ดที่มีองค์ประกอบของตัวโน้ตตั้งแต่ 2-4 ตัวรวมถึงได้เพิ่มโครงสร้างการดำเนินคอร์ดเข้ามาในผลงานชุดเทิรน์เอาท์เดอะสตาร์ ด้านจังหวะชุดวอลซ์ฟอร์เดปบี มีการเปลี่ยนเป็นอัตราจังหวะดับเบิลในช่วงของการ ด้นสด (Improvisation) ส่วนผลงานชุดเทิรน์เอาท์เดอะสตาร์ ยังคงใช้รูปแบบการบรรเลงดนตรีแจ๊สตามแบบต้นฉบับ โดยผลงานทั้งสองชุดนิยมใช้โน้ตสามพยางค์ และโน้ตเขบ็ตสองชั้นในการสร้างจังหวะของบทเพลง ด้านการพัฒนาทำนอง ชุดวอลซ์ฟอร์เดปบี นำแนวทำนองเดิมมาปรับเปลี่ยนจังหวะใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของการบรรเลงท่อนทำนองหลัก ส่วนชุดเทิรน์เอาท์เดอะสตาร์ นำเพียงโมทีฟสำคัญจากต้นฉบับเดิมมาขยาย และพัฒนา ใช้ช่วงเสียงในการบรรเลงที่กว้างขึ้น ผสมผสานกับการใช้เทคนิคการซ้ำรูปแบบต่อเนื่อง (sequences) รวมถึงการบรรเลงโดยใช้ช่องว่างของทำนอง ด้านการบรรเลงประกอบ ผลงานทั้งสองชุดมีการใช้มือซ้ายทำหน้าที่สนับสนุนแนวทำนองของมือขวา พร้อมกับเน้นจังหวะให้แก่แนวทำนองที่ต้องการ พร้อมกับสร้างจังหวะเพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับแนวทำนองด้วย

 

MY FOOLISH HEART: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERPRETATIONS BY BILL EVANS

The objective of this study is to compare the interpretations of two improvise versions of Bill Evans’ My Foolish Heart from “Waltz for Debby” album and “Turn out the Star: The Final Village Vanguard” album. The comparison was performed through the analysis of harmony, rhythm, melodic variations, accompaniment and other important factors.

The research revealed that, 1) concerning harmony, both versions of the piece contained chords in root position and rootless voicing tension chords. Both versions used seventh chords which were composed of two to four notes. However, in “Turn out the Star” version, there were some additions in chord progressions. 2) Concerning rhythm, “Waltz for Debby” version used double-time rhythm during improvisational part, while “Turn out the Star” version used the ballad Jazz performing style resembling the original piece. Both versions preferred to use triplet and sixteenth notes in rhythm construction. In the topic of melodic variations, “Waltz for Debby” version changed the rhythm of the original melody, especially during the main melody part. In “Turn out the Star” version, only important motives from the original melody were used. 3) The motives transformation were extending, developing, increasing the range of the used notes, using sequences, using repetitions, and performing by using the spaces between the melodies. 4) Concerning accompaniment, both versions had left-hand part play accompaniment supporting the right-hand part, play the accents for some melodies and create the rhythm in accordance with the melody.The research revealed that, 1)

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ