กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างชุดการสอนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลเรื่องขั้นคู่และทรัยแอดโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคำ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF