กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF