กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตลักษณ์และแนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเชียงแสน สู่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF