กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF